ساخت فروشگاه اینترنتی خرید 47
حذف در پنل کاربری [X]
کتاب الکترونیکی ابدیت

مشخصات اصلی


کتاب ابدیتکتاب الکترونیکی ابدیت
قیمت: 2000 تومان

معرفی اجمالی محصول

باورودبه عصرجدیدوپیشرفت روزافزون تکنولوژی وروزمرگی وتارشدن معناومفهوم زندگی ورواج افسردگی،بهتراست که برای بهبودوضعیت روحی وروانی خودمان،درک وبینش خودمان راازعلت آفرینش جهان هستی وهمچنین علت آفرینش خودمان،به شیوه ای نوین،افزایش دهیم وبه نظربنده،مطالعه پیام های ارواح که ازسرمنشاء آفرینش به مامخابره شده،می تواندبسیارچاره سازوفرح بخش باشد.

نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


این کتاب که به صورت رمان به شماارائه می شود وروایت شخصیتهای آن،به گونه ای برای اغلب خوانندگان،آشناست.شرح حال آنها،دربرخی موارد،می تواند،تشابه زیادی به سرگذشت قبلی وفعلی تک تک ماداشته باشد.شایدبتواند،بخصوص بامطالعه ی بخش پیامهای ارواح،تاثیربسیارزیادی برشیوه صحیح نگرش مابه زندگی ورفتارهای روزمره ی ماداشته باشد.چراکه گاهی لازم است که به افرادبالغ نیز،همانندکودکان دبستانی،بارهاوبارها،راه وروش درست اندیشیدن ودرست زیستن رایادآوری کرد،تاآنهایی که خواسته وناخواسته ازمسیراصلی راه زندگی خودخارج شده اند،به خودآمده ودرمسیراصلی جاده ی زندگی قراربگیرند.

خوب است تاتوجه شمارابه بخشی ازسخنان ارواح که دراین کتاب درج شده است جلب کنم.

؛‌‌‌ درجهان مارحمت،حیات،زیبایی و بالاترازهمه محبت است.درهمه جای جهان مازیبایی و پاکیزگی و محبت حکمفرمااست.بله محبت،آسمان حیات مااست.چون خداوندمصدرمهرومحبت است.وقتی که شماخودرادرفضای محبت ومهرورزی گم می کنی،وجودت را در اقیانوس وجودخداوندپیدامی کنی.ماهم مثل جهان شمادراین جازشتی و رنج داریم وسعی می کنیم آنهاراازخوددورسازیم وآنهابه آن میزان که درجهان شماموجب مضیقه و ناراحتی می شوند،برای مانمی شوند.چون محبت خالصانه ی ارواح دیگر،همه غم ها و رنج های ماراازبین می بردوجبران می کند.پس برای ماممکن نیست که درمحبت خداوند شک کنیم.چون مااکنون درداخل آن اقیانوس محبت خداوندهستیم.پس محبت خداوندنسبت به همه موجودات،بزرگترین چیزوبلکه یگانه شیئی واقعی در جهان هستی می باشد.رنج هاومشقات زمینی،جز سایه های زایل شونده،چیزدیگری نیستند.واین تنهامخصوص جهان شما نیست.بلکه درجهان ماهم گناه،رنج هست.همچنین جهنم وعذاب هم دریک طرف جهان ما هست.همانطوری که بهشت ونعمت هاهم درطرف دیگروجوددارند.ولی سعادت اهل بهشت دراین است که بتوانند جهنم راازساکنینش خالی کنند.پس مادراین جاهمیشه می آموزیم که چگونه دیگران را نجات دهیم و بافداکاری آنهاراخلاص کنیم.زیرابدون تلاش وفداکاری نجات ممکن نیست. جهان ما هست.همانطوری که بهشت ونعمت هاهم درطرف دیگروجوددارند.ولی سعادت اهل بهشت دراین است که بتوانند جهنم راازساکنینش خالی کنند.پس مادراین جاهمیشه می آموزیم که چگونه دیگران را نجات دهیم و بافداکاری آنهاراخلاص کنیم.زیرابدون تلاش وفداکاری نجات ممکن نیست.برچسب ها: کتاب الکترونیکی ابدیت , جهان ارواح , کتاب ابدیت ,

مشخصات فنی


شابکشابک۱_۷۵_۵۱۴۳_۶۰۰_۹۷۸
شماره کتابشناسی ملی۴۷۹۰۵۸۱

فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر